Wydział Nauk o Wychowaniu

Oferta dla studentów


Harmonogram współpracy ze studentami/absolwentami w ramach Wydziałowej Rady Pracodawców.


Nauka

  • Projekty badawcze
  • Prace dyplomowe - Praktyczny dyplom
  • Konferencje, seminaria
  • Publikacje

Edukacja


Promocja

  • Spotkania z pracodawcami
  • Losy zawodowe absolwentów
  • Zeszyt absolwenta