Wydział Nauk o Wychowaniu

Koordynatorzy


Zespół Koordynatorów Współpracy z Pracodawcami z Jednostek Organizacyjnych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ:

Ewa Cyrańska, dr
Katedra Badań Edukacyjnych
ewacyranska@uni.lodz.pl 

Wojciech Świtalski, mgr
Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej
wojswi@yahoo.pl

Aleksandra Feliniak, dr
Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
aleksandra.feliniak@uni.lodz.pl

Mateusz Hauk, mgr
Instytut Psychologii
mateuszhauk@poczta.onet.pl

Anna Maszorek-Szymala, dr
Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego
anna.szymala@uni.lodz.pl 

Agnieszka Płusajska-Otto, dr
Pracownia Pedagogiki Specjalnej
apotto@iuni.lodz.pl

Marcin Rojek, mgr 
Katedra Teorii Wychowanie
marrojek@o2.pl

Anna Pikała, dr
Katedra Edukacji Artystycznej
pikala@toya.net.pl

Nella Stolińska-Pobralska, dr
Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii
pobralscy@o2.pl 

Dorota Wolska-Prylińska, dr
Katedra Pedagogiki Społecznej
dorota222@op.pl


Zadania Koordynatorów Współpracy z Pracodawcami z Jednostek Organizacyjnych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ:

  1. Animowanie współpracy z pracodawcami na poziomie specjalności, w tym pozyskiwanie pracodawców. Dokumentowanie współpracy z pracodawcami.
  2. Formalizowanie współpracy, temu służy podpisanie umowy z pracodawcą. Umowa wraz z wypisem z rejestru, powinna zostać przekazana do Biura ds. Rozwoju - mgr Marzeny Bort-Szczepkowskiej w 2 egz., które przekazane zostaną do akceptacji Zespołu Radców Prawnych UŁ i podpisu Dziekana. 
  3. Przygotowanie sprawozdań ze współpracy z pracodawcami za aktualny rok kalendarzowy - do 12 grudnia br.
  4. Przygotowanie planu współpracy na każdy rok akademicki (wrzesień).
  5. Monitorowanie aktualnych potrzeb, kierunków działań i oczekiwań przedstawicieli Wydziałowej Rady Pracodawców (minimum jedna wizyta w instytucji pracodawcy).
  6. Udział w dwóch spotkaniach Wydziałowej Rady Pracodawców w ciągu roku.