Wydział Nauk o Wychowaniu

Skład Wydziałowej Rady Pracodawców


 

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu powstała WYDZIAŁOWA RADA PRACODAWCÓW. Inauguracja odbyła się 30 marca 2011 roku. Na zaproszenie Dziekana Wydziału prof. dr hab. Grzegorza Michalskiego spotkali się przedstawiciele łódzkich firm, którzy wyrazili chęć współpracy z Wydziałem Nauk o Wychowaniu UŁ w ramach projektu Uniwersytet dla pracodawców.

W dniu 21 stycznia 2013 r. Kolegium Dziekańskie pod przewodnictwem Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego  prof. nadzw. dr hab. Danuty Urbaniak-Zając podjęło decyzję o rozszerzeniu składu Rady Pracodawców czyniąc koordynatorem Wydziałowej Rady Pracodawców - Prodziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas.


Skład Rady Pracodawców Wydziału Nauk o Wychowaniu

Współpraca formalna:

 • ASM Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o w Kutnie
 • Aquapark FALA
 • Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi
 • Biuro Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urząd Miasta Łodzi
 • British International School of the University of Łódź 
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 • Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie
 • Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi
 • Centrum Ruchu Olimpijka Agnieszka Domańska
 • Cortus Centrum S.C.
 • Dom Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim
 • DUEL Maciej Studziński
 • FPL Sp. z.o.o. 
 • Fundacja GAJUSZ w Łodzi
 • Fundacja JIM w Łodzi
 • Fundacja Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej 50+
 • Kids&Co. Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. - Infosys
 • Komendant Miejski Policji w Łodzi
 • Łódzki Uniwersytet  Trzeciego Wieku w Łodzi
 • Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o.
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Łodzi
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi 
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 w Łodzi 
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Łodzi 
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi
 • MSR Stanisław Radomiński 
 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
 • Pałac Młodzieży im. J. Tuwima
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie
 • PC OPEN Szkolenia & Doradztwo
 • PORTAL HR sp. z o.o.
 • Promotor Organizator PRZEDSZKOLIADA.PL
 • Przedszkole Niepubliczne  BAJKOWE OGRODY
 • Przedszkole Miejskie nr 123 w Łodzi
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej Jednostka Organizacyjna Samorządu  Województwa Łódzkiego
 • Regionalny Związek Pracodawców Ziemi Łódzkiej Lewiatan
 • SALSA PICANTE S.C
 • Satoridruk.pl
 • Service Partners
 • Straż Miejska
 • Studio tańca ACAPULCO
 • Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
 • Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi 
 • Zespół ds. Seniorów Departamentu Spraw Społecznych, Urząd Miasta Łodzi
 • Zespół Kuratorów, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu
 • Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego


Współpraca nieformalna:

 • S?CREN DANCE
 • Szkoła Mistrzów - Kub Sztuk Walki
 • Simply Dance Studio Tańca
 • Szkoła  Podstawowa  nr 4 w Łodzi
 • K.S. Body Line Group i Strefa Walki Łódź

Zespół Koordynatorów Współpracy z Pracodawcami z Jednostek Organizacyjnych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ:

Ewa Cyrańska, dr
Katedra Badań Edukacyjnych
ewacyranska@uni.lodz.pl 

Wojciech Świtalski, dr
Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej
wojswi@yahoo.pl

Aleksandra Feliniak, dr
Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej         
aleksandra.feliniak@uni.lodz.pl

Mateusz Hauk, mgr
Instytut Psychologii
mateuszhauk@poczta.onet.pl

Anna Maszorek-Szymala, dr
Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego
anna.szymala@uni.lodz.pl 

Agnieszka Płusajska-Otto, dr
Pracownia Pedagogiki Specjalnej
apotto@uni.lodz.pl

Piotr Soszyński, dr
Katedra Edukacji Artystycznej
piotr.soszynski@uni.lodz.pl

Nella Stolińska-Pobralska, dr
Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii
pobralscy@o2.pl 

Dorota Wolska-Prylińska, dr
Katedra Pedagogiki Społecznej
dorota222@op.pl

Marcin Rojek, dr
Katedra Teorii Wychowania
marrojek@o2.pl