Wydział Nauk o Wychowaniu

Zasady współpracy z firmami


Współpracę formalną z Pracodawcami reguluje umowa o współpracy dwustronnej zaakceptowana przez obie strony umowy.

Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Pracodawcą a Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Aneks do umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Pracodawcą a Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Współpraca nieformalna nie wiąże się z koniecznością podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Pracodawcą a Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.