Wydział Nauk o Wychowaniu

Kontakt


Wydziałowy koordynator współpracy z pracodawcami i biznesem Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ

prof.nazdw.dr hab. Elżbieta Kowalska - Dubas, Prodziekan


Biuro ds. Rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ (kontakty robocze)

mgr. Marzena Bort-Szczepkowska
tel. 42 665 50 70
e-mail: nauka_wnow@uni.lodz.pl