Wydział Nauk o Wychowaniu

Instytut Psychologii


Dyrektor Instytutu: prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka

pokój: 107, telefon:  66 555 81,

Zastępca Dyrektora Instytutu ds naukowych: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny

pokój: 107, telefon:  66 555 81

Zastępca Dyrektora Instytutu ds dydyaktycznych: prof. nadzw. dr hab. Jan Chodkiewicz

pokój: 107, telefon:  66 555 81


Sekretariat Instytutu:

Ewa Mazur,
Olga Niewdach

ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
pokój: 107
Tel: 665 55 80; 81
Fax:  665 55 83
e-mail: psychologia@uni.lodz.pl   
Strona: www.psych.uni.lodz.pl   


Zakład Psychopatologii i Psychologii Klinicznej

Kierownikprof. nadzw. dr hab. Eleonora Bielawska Batorowicz 

Pracownicy zakładu:

dr Karolina Jarecka
dr Agnieszka Klaus-Strożek
dr
Leszek Putyński
dr Andrzej Śliwerski
dr Julita Świtalska


Zakład Psychologii Zdrowia

Kierownik: prof. zw. dr hab. Nina Ogińska Bulik 

Pracownicy zakładu:

prof. nadzw. dr hab. Jan Chodkiewicz
dr Magdalena Zadworna-Cieślak
dr Joanna Miniszewska
mgr Magdalena Kobylarczyk


Zakład Psychologii Osobowości i Różnic Indywidualnych

Kierownik: prof. nadzw. dr hab Waldemar Świętochowski 

Pracownicy zakładu:

dr Maria Finogenow
dr Monika Wróbel
mgr Anna Józefczyk
mgr Katarzyna Dąbrowska


Zakład Kognitywistyki

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Piotr Łukowski 

Pracownicy zakładu:

dr Katarzyna Nowakowska-Domagała
dr Bartosz Żukowski
dr Aleksander Gemel


Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka

Pracownicy zakładu:

dr Ewa Marat
dr Katarzyna Walęcka-Matyja
dr Marta Kucharska
mgr Joanna Grzelińska


Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Grażyna Poraj 

Pracownicy zakładu:

dr Joanna Witkowska
mgr Paulina Szymańska
mgr Joanna Paszkowska-Rogacz


Zakład Psychologii Pracy i Organizacji

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny

Pracownicy zakładu:

dr Katarzyna Biegańska
dr Anna Lubrańska
dr Edyta Łoboda Świątczak 


Zakład Psychologii Biznesu i Doradztwa Kariery

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz

Pracownicy Zakładu:

dr Marta Znajmiecka-Sikora
mgr Mateusz Hauk
mgr Zofia Kabzińska


Pacownia Metodologii Badań Psychologicznych i Statystyki

Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Wiesław Szymczak 

Pracownicy zakładu:

dr Karolina Kossakowska
dr Patryk Stecz


Dyżury pracowników Instytutu Psychologii