Wydział Nauk o Wychowaniu

Kontakt


Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź

tel. (042) 665 57 10; fax. (042) 665 57 11

e-mail : wnow@uni.lodz.pl


Katedra Badań Edukacyjnych

Sekretariat Katedry: mgr Małgorzata Oklińska

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 108, budynek B)

tel. 42 665 50 65; fax. 42 665 52 73

e-mail: kbewnow@uni.lodz.pl


Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii

Sekretariat Katedry: mgr Karolina Firaza

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 110 , budynek B)

tel. 42 665 50 64; fax. 42 665 50 69

e-mail: kahiwip@uni.lodz.pl


Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego

Sekretariat Katedry: mgr Magdalena Zasada

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 116 , budynek B)

tel. 42 665 50 87, fax. 42 665 50 76

e-mail: pwd46kat@uni.lodz.pl


Katedra Pedagogiki Społecznej

Sekretariat Katedry: Joanna Koźba

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 216 , budynek B)

tel. 42 665 50 50, fax. 42 665 50 54 czynne codziennie

e-mail: spolecz@uni.lodz.pl


Katedra Teorii Wychowania

Sekretariat Katedry: mgr Iwona Brzozowska - Kempska

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 210 , budynek B)

tel. 42 665 50 85; fax. 42 665 50 95

e-mail: katewych@uni.lodz.pl


Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości

Sekretariat Katedry: Beata Szafarz

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 208, budynek B)

tel. 42 665 50 92; fax. 42 665 50 86

e-mail: eduart@uni.lodz.pl


Pracownia Pedagogiki Specjalnej

Sekretariat Katedry: mgr Monika Talaga-Michalska

91-433 Łódź, ul. Smugowa 10/12

tel. 42 665 55 90, 42 665 55 59; fax. 42 665 55 50

e-mail: specjalna@uni.lodz.pl


Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego

Sekretariat Pracowni: mgr Anna Bartoszewska

91-408 Łódź, ul. Pomorska 149/153

tel. (42) 635 47 45, fax 635 47 44

e-mail: kwfiz@uni.lodz.pl


Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej

Sekretariat Zakładu: mgr Katarzyna Szabelska

ul. Pomorska 46/48 (pokój 112, budynek B)

91-408 Łód,ź ul. Pomorska 149/153

tel. 42 665 50 83

zaigs@uni.lodz.pl


Instytut Psychologii


Dyrektor Instytutu: prof. nadzw. dr hab. Iwona Janicka

pokój: 107, telefon: 66 555 81,

Zastępca Dyrektora Instytutu ds naukowych: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny

pokój: 107, telefon: 66 555 81

Zastępca Dyrektora Instytutu ds dydyaktycznych: prof. nadzw. dr hab. Jan Chodkiewicz

pokój: 107, telefon: 66 555 81

Sekretariat Instytutu:

Ewa Mazur,

Olga Niewdach

ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź pokój: 107

tel: 665 55 80; 81; fax: 665 55 83

e-mail: psychologia@uni.lodz.pl

www.psych.uni.lodz.pl